Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014643-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng ĐKQSDĐ- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ cần xem xét, thẩm định lại thì thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào trang bổ sung đính kèm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng TN và MT
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin sửa chữa sai sót và trang bổ sung đính kèm nếu phải sửa chữa sai sót trên đó trong nội dung đã thế chấp và vào sổ theo dõi.
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Đơn đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất
Bản sao và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm 10.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-014643-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25