Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014695-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn bàn giao hồ sơ cho Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận, tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; cán bộ chuyên môn vào sổ theo dõi.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên môi trường.
Đơn đề nghị xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
Bản cam kết bảo vệ môi trường có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án
Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc phương án sản xuất kinh doanh
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-014695-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36