Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014824-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất-Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân huyện; (Nếu trong trương hợp phải cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất –Phòng Tài nguyên và môi trường
Bước 2: Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ; Tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc hướng dẫn Cá nhân làm thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa (nếu tặng cho một phần); cán bộ chuyên môn viết giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mới trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký và vào sổ theo dõi.
Bước 3: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và môi trường
Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho QSDĐ
Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo 01 bản phô tô công chứng; Một trong các loại giấy tờ để xác nhận quan hệ bố con, anh chị em ruột…(bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…) để làm căn cứ chuyển thông tin đến chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 50.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-014824-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24