Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014845-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ cần xem xét, thẩm định lại thì thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng tài nguyên và môi trường
Bước 2: Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ, tổ chức thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận và vào sổ theo dõi
Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Văn phòng ĐKQSDĐ
Đơn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn
Bản gốc kèm bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp hoặc sổ hộ khẩu phôtô công chứng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đồng (đối với hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và không có hộ khẩu thường trú tại địa phương)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22