Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014956-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất- Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, 60 ngày làm việc đối với trường hợp mất giấy chứng nhận QSDĐ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nộp hồ sơ tại Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, vào sổ tiếp nhận nếu đủ hồ sơ, tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định và giấy chứng nhận; cán bộ chuyên môn nhận quyết định và giấy chứng nhận vào sổ theo dõi.
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nhận kết quả tại Văn phòng ĐKQSDĐ.
Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đơn trình báo mất giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Nếu là trường hợp mất giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất kèm theo biên bản niêm yết công khai và kết thúc công khai về việc giấy chứng nhận đã mất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 50.000
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17