Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-022005-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Toà án nhân dân
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công đến nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa", cán bộ "một cửa" hướng dẫn công dân điền đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ; công dân nộp lệ phí và nhận giấy hẹn trả kết quả.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67-Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại: 0240.3852.702
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Cán bộ chuyên môn nhập dữ liệu, lập Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp và chuyển hồ sơ đề nghị Công an tỉnh xác minh hoặc xác minh trực tiếp tại Toà án nhân dân (nếu có)
Bước 3: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp nhận kết quả xác minh của Công an tỉnh; lập Phiếu Lý lịch tư pháp, trình lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét và ký Phiếu Lý lịch tư pháp
Bước 4: Công dân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa".
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Bản chụp hộ chiếu và bản chụp Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Trong trường hợp uỷ quyền làm thủ tục yêu cầu phải có văn bản uỷ quyền có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài nếu người uỷ quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp 100.000đ.
TTHC đang xem
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-022005-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39