Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-025993-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: TTrong điều 60, 61 của chương IV nghị định 158/2005 không qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị sao giấy tờ hộ tịch
Bước 2: Cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, đối chiếu với sổ hộ tịch gốc, viết giấy cấp bản sao theo mẫu trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu;dấu
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch,bản sao giấy tờ hộ tịch (nếu có)
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC1;
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-025993-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
10