Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-028970-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường trung học cơ sở và xã tự kiểm tra theo các tiêu chuẩn ban hành; làm tờ trình (kèm báo cáo, biên bản tự kiểm tra) gửi phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị trường THCS đạt chuẩn quốc gia tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT sau khi đã báo cáo và được UBND cấp huyện đồng ý (bằng văn bản)
- Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240 3823711
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở GD&ĐT tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị của phòng GD&ĐT lên Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh; Đoàn kiểm tra cấp tỉnh kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị
Bước 3: Hội đồng xét đề nghị xét chọn trường trung học đạt chuẩn quốc gia, lập hồ sơ đề nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia; Quyết định và Bằng công nhận nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường
Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-028970-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16