Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-047628-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: trung tâm y tế dự phòng huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở thực phẩm đến nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện
Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thành lập đoàn thẩm định; đoàn thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, ghi biên bản thẩm định (có kết quả rõ ràng) chuyển cho hồ sơ cho giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện
Bước 3: Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện căn cứ kết quả thẩm định của đoàn thẩm định ký Giấy chứng nhận
Bớc 4: Cơ sở đến nhận kết quả tại Trung tâm y tế dự phòng huyện
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản báo cáo thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh
Bản mô tả quy trình chế biến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000 đồng/1 lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-047628-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32