Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-047657-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất -Phòng Tài nguyên& Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức (chủ dự án) nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên&Môi trường.
Bước 2: Cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, viết phiếu hẹn; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu thấy phù hợp các quy định của pháp luật, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cho thuê đất tạm thời làm bãi chứa cát, sỏi
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng TN&MT
1. Văn bản thoả thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đảm bảo khả năng thoát lũ và an toàn đê điều
Văn bản thoả thuận về đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ và các công trình giao thông thuỷ của Đoạn quản lý đường sông số 4
Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được Ủy ban nhân dân huyện xác nhận
Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để giao, cho thuê đất làm bãi chứa cát, sỏi:
Trường hợp khu đất hoặc trong khu đất có những thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
- Giấy phép khai thác sát sỏi lòng sông hoặc Hợp đồng mua bán cát, sỏi đối với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác được cơ quan có thẩm quyền cấp
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Công chứng nhà nước (bản sao công chứng)
- Đối với những thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong hồ sơ giao ruộng đất và sổ bộ thuế của địa phương ghi nhận đã giao ruộng và đóng thuế liên tục, được trưởng các thôn, bản, cụm dân cư đề nghị và Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (đối với đất nông nghiệp) hoặc các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (đối với đất ở) thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) đã được chỉnh lý biến động (bản sao công chứng đối với trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một số thửa đất nằm trong khu đất xin chuyển mục đích sử dụng)
- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính tỉ lệ 1/1000
Trường hợp khu đất đã được cấp GCNQSDĐ, hồ sơ gồm:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cấp hoặc chỉnh lý
- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính tỉ lệ 1/1000
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo vệ môi trường
Tải về
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuê đất tạm thời làm bãi chứa cát, sỏi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-047657-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21