Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-049450-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận danh sách
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ Lao động - TB&XH cấp xã lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp, đổi thẻ KCB miễn phí, nộp 01 bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về Phòng Lao động- Thương binh và XH
Bước 2: Cán bộ phụ trách công tác trẻ em của Phòng Lao động- Thương binh và xã hội kiểm tra, viết phiếu hẹn; điền đầy đủ thông tin vào thẻ khám chữa bệnh và chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: UBND cấp xã tổ chức cấp phát cho gia đình trẻ em
Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ KCB miễn phí có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, đổi thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-049450-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22