Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-049928-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị/Phòng Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư xây dựng bổ sung và thống nhất thời gian nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đúng, đủ thì nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Phòng Quản lý đô thị/Phòng Công Thương tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa. Cán bộ chuyên trách Phòng Quản lý đô thị/Phòng Công Thương xác minh hồ sơ dựa trên quy hoạch được duyệt. Nếu hồ sơ có sự không phù hợp thì hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư xây dựng bổ sung và thống nhất thời gian nộp. Nếu hồ sơ đã phù hợp thì soạn thảo giấy phép xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt theo quy định.
Bước 3: Cán bộ chuyên trách Quản lý đô thị /Phòng Công Thương lấy số, đóng dấu và vào sổ theo dõi cấp phép; lưu 01 giấy phép, chuyển bộ phận một cửa 02 giấy phép.
Bước 4: Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện trả kết quả cho đối tượng
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng do chủ đầu tư đứng tên có xác nhận của chính quyền sở tại
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Bản cam kết chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư nếu gây ra thiệt hại cho công trình xung quanh (đối với công trình xây xen)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/1 giấy phép.
Căn cứ pháp lý

0
22