Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-051127-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phòng LĐ-TBXH huyện nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ LĐ-TBXH cấp xã nộp danh sách kèm theo hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại phòng Lao động - TBXH
Bước 2: Cán bộ chuyên môn phòng LĐ-TBXH kiểm tra, đối chiếu với qui định, soạn thảo Quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
Bước 3: Giao Quyết định cho cán bộ LĐ-TBXH cấp xã tại phòng LĐ-TBXH
Đơn đề hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú và xác nhận của nhà trương nơi đối tượng đang theo học
Danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-051127-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30