Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-055749-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với vụ việc đơn giản; 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với vụ việc phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Công - Sở Tư pháp tại:
- Phòng Công chứng số 1:
- Địa chỉ: Đường Lê Lợi, xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại:0240.3 854.420.
- Phòng Công chứng số 2:
- Địa chỉ: Số 173, ngã tư Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại:0240.3 683.035.
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Công chứng viên hoặc chuyên viên tiếp nhận, xem xét hồ sơ, yêu cầu hoàn thiện (nếu thiếu).
Bước 2: Công chứng viên thẩm tra hồ sơ; xác minh thực tế (nếu cần); chứng nhận vào Hợp đồng uỷ quyền
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại Phòng Công chứng - Sở Tư pháp.Thời gian trả kết quả:Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu)
Dự thảo hợp đồng (nếu có)
Bản chính và bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyÒn sö dông hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyÒn sö dông trong trường hợp Hợp đồng liên quan đến tài sản đó
Đối với cá nhân:
- Bản chính và bản sao sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận kết hôn (nếu cần).
- Bản sao giấy tờ khác liên quan đến Hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
Đối với tổ chức:
- Bản chính và bản sao Quyết định thành lập tổ chức.
- Bản chính và bản sao Điều lệ của tổ chức.
- Chính và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Văn bản chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền 40.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [13]
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bắc Giang
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai- Bắc Giang
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bắc Giang
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bắc Giang
Xoá đăng ký thế chấp - Bắc Giang
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người có quyền sử dụng đất - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Bắc Giang
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Bắc Giang
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Giang
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng uỷ quyền - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-055749-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32