Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-057934-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Đại diện tổ chức, cá nhân nhận giấy hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả)
Bước 2: Phòng Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn kiểm tra, thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
- Sự cần thiết phải lập quy hoạch.
- Thẩm định về năng lực hành nghề của đơn vị, cá nhân thiết kế.
- Thẩm định về gianh giới khu đất, hiện trạng (có thể đi thăm thực địa).
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện hành.
- Dự thảo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ và tờ trình xin Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Bước 3: Phòng Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn tổng hợp trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và tờ trình xin Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ Đầu tư.
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, gửi kết quả về Sở Xây dựng
Bước 5: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng
Văn bản pháp lý chủ trương lập quy hoạch
Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế
Đĩa CD lưu nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch
Hồ sơ nhiệm vụ:
- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng.
- Sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng.
- Văn bản xin ý kiến nhân dân và chính quyền địa phương về nhiệm vụ quy hoạch.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-057934-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31