Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-070617-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm hồ sơ thuyên chuyển gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Địa chỉ: Đường Đàm Thận Huy, TP. Bắc Giang, Bắc Giang;
+ Điện thoại: 0240 3859577;
+ Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, làm công văn gửi kèm hồ sơ về Sở Nội vụ
Bước 3: Sở Nội vụ làm công văn tiếp nhận viên chức
Bước 4: Sở Nội vụ hoặc đơn vị được phân cấp của nơi cán bộ muốn thuyên chuyển công tác ra quyết định điều động viên chức về Sở Nội vụ
Bước 5: Sở Nội vụ ra quyết định tiếp nhận và điều động viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 6: Nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Đơn xin thuyên chuyển
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị nơi viên chức công tác
Giấy khai sinh (công chứng)
Giấy khám sức khoẻ của đơn vị y tế cấp huyện và tương đương trở lên
Văn bằng chứng chỉ (công chứng)
Quyết định tuyển dụng (công chứng)
Quyết định nâng lương gần nhất (công chứng)
Các giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên của Nhà nước
Công văn đồng ý cho thuyên chuyển của Thủ trưởng đơn vị
Phiếu đánh giá công chức, viên chức năm học hiện tại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thuyên chuyển công tác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-070617-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24