Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085644-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Thông báo ghi chú vào Sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển Phòng Tư pháp kiểm tra, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt
Bước 3: Lãnh đạo Phòng Tư pháp ký ghi chú thay đổi, cải chính vào mặt sau giấy khai sinh; cán bộ phòng Tư pháp vào sổ, lưu hồ sơ, chuyển bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện thu phí theo quy định và trả kết quả cá nhân
Tờ khai xác định lại dân tộc
Bản sao chứng thực CMND, Sổ hộ khẩu
Bản chính Giấy khai sinh
Các giấy tờ hợp lệ làm căn cứ pháp lý để xác định lại các sự kiện hộ tịch trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xác định lại dân tộc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký xác định lại dân tộc 25.000đ

0
26