Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085670-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm chủ trì
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 46 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Hạt Kiểm lâm
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Hạt Kiểm lâm thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân có đơn xin thuê rừng, kiểm tra thẩm định khu rừng cá nhân, hộ gia đình xin thuê; lập tờ trình; gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cho thuê rừng.
Bước 3: Quyết định cho thuê rừng được gửi cho Hạt kiểm lâm, Phòng nông nghiệp và Phát tir6n3 nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân thuê rừng
Bước 4: Thực hiện quyết định cho thuê rừng: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân thuê rừng.
Đơn xin thuê rừng ( theo mẫu)
Kế hoạch sử dụng rừng (đối với hộ gia đình, cá nhân)
Văn bản thẩm định đặc điểm khu rừng cho thuê
Văn bản thẩm định kế hoạch sử dụng rừng
Bản đồ khu rừng, cho thuê
Quyết định của Ủy ban nhân dân về việc giao rừng (theo mẫu)
Biên bản bàn giao rừng tại thực địa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thuê rừng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho thuê rừng đối với cá nhân, Hộ gia đình - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-085670-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
27