Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085676-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn kèm theo Kế hoạch sử dụng rừng của Hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, xem xét, xác nhận đơn và chuyển Hạt kiểm lâm, Phòng NN và PTNT
Bước 2: Hạt kiểm lâm, Phòng NN và Phát triển nông thôn kiểm tra xác nhận tại thực địa và thẩm định hồ sơ khu rừng sẽ giao cho hộ gia đình, cá nhân, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định
Bước 3: Quyết định được giao cho Ủy ban nhân dân xã, tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân
Đơn xin giao rừng ( theo mẫu)
Kế hoạch sử dụng rừng (đối với hộ gia đình, cá nhân)
Văn bản thẩm định đặc điểm khu rừng giao
Bản đồ giao rừng
Quyết định của Ủy ban nhân dân về việc giao rừng,(theo mẫu)
Biên bản bàn giao rừng tại thực địa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao rừng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao rừng cho cá nhân, Hộ gia đình - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-085676-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20