Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085812-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm khuyến nông, Trạm thú y, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã thống kê toàn bộ đàn lợn đực giống trên địa bàn, lập danh sách gửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, phối hợp với Trạm khuyến nông, Trạm thú y, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đi bình tuyển đàn lợn đực giống; gắn thẻ tai cho những con lợn đực đủ tiêu chuẩn phối giống
Bước 3: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp và gửi chứng chỉ cho những con lợn đực giống đã được bấm thẻ tai
Phiếu bình tuyển lợn đực giống (theo mẫu
Kết quả bình tuyển lợn đưc giống
Giấy tổng hợp kết quả tiêm phòng
Mẫu chứng chỉ chất lượng lợn đực giống
Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Huyện
Chứng chỉ chất lượng lợn đực giống
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu bình tuyển lợn đực giống (theo mẫu)

0
21