Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085978-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã và các cơ quan chức năng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm hoặc Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, gửi Hạt kiểm lâm xét, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp phép; kết quả gửi lại bộ phận 1 cửa
Bước 3: Bộ phận "một cửa "gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo đến các hộ gia đình và cá nhân
Đơn đề nghị cấp phép khai thác rừng
Biên bản thẩm định đơn đề nghị khai thác lâm sản
Tờ trình đề nghị cấp phép khai thác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-085978-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21