Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086337-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ cho cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo
Bước 3: Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện gửi kết quả cho cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
Đơn đề nghị viết tay
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086337-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21