Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086350-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận tại Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 2: Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình lãnh đạo Phòng ký duyệt, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX; chuyển bộ phận "một cửa "để trả kết quả
Bước 3: Tổ chức nhận tại Bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân huyện
Thông báothay đổi số lượng xã viên của hợp tác xã
Quyết định của Ban quản trị
Biên bản nghị quyết Đại hội xã viên
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên Hợp tác xã - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086350-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24