Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086430-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến nộp Hồ sơ tại Trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, xem xét trình Trưởng phòng ký Giấy chứng nhận
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu tiên khu vực
Bản sao Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận ưu tiên khu vực - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086430-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19