Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086441-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp hoặc bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, viết phiếu hẹn, chuyển Phòng Tư pháp kiểm tra, trình Trưởng phòng ký, sau khi 2 bên đã ký vào hợp đồng trước mặt lãnh đạo Phòng Tư pháp
Bước 3: Phòng Tư pháp chuyển kết quả về bộ phận "một cửa "của Ủy ban nhân dân cấp huyện để trả cho công dân
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận 1cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Hợp đồng thế chấp nhà ở (có đầy đủ các điều khỏan theo quy định pháp luật)
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở (để đối chiếu)
Giấy tờ tùy thân của các bên trao đổi nhà ở (để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở tính trên giá trị hợp đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (tại đô thị) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086441-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21