Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086463-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, viết phiếu hẹn; kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đề án thành lập trường
Tờ trình về đề án thành lập trường và dự thảo quy chế hoạt động
Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập trường
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường Tiểu học - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086463-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28