Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086468-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài chính, Chi cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Bộ phận “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý giải quyết sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng TN-MT
Bước 3: Phòng TN-MT thụ lý giải quyết sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký duyệt
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ tới Bộ phận “Một cửa” để trả kết quả cho Cá nhân
Đơn xin tách thửa
Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị tác thửa, hợp thửa đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GCN QSDĐ 15.000 đồng
Phí thẩm định 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tách thửa trong trường hợp thu hồi một phần thửa đất của hộ gia đình, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086468-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17