Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-086471-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã nộp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã lập hồ sơ nộp tại phòng Lao động - TBXH
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, phối hợp với Công an cấp huyện hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh
Bước 3: Hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh tổ chức xét duyệt đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
Bước 4: Quyết định được gửi tới cơ quan, cá nhân liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người từ 18 tuổi trở lên nghiện ma tuý
Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm
Tài liệu vi phạm: quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy; người đã cai nghiện, giáo dục tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện
Nhận xét của Công an cấp xã
Ý kiến của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp xã mà người đó là thành viên
Báo cáo đưa người vào Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Bệnh án (nếu có)
Lệnh tạm giữ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở chữa bệnh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-086471-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30