Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-087238-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng nhận trên bản khai
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “ một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ chuyên môn trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký chứng nhận
Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Bản sao Giấy chứng tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần để hưởng mai táng phí và trợ cấp 1 lần - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-087238-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [4]
Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng Có công với nước, Huân chương kháng chiến - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm:người hoạt động cách mạng,hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương,huân chương kháng chiến,huân chương,huân chương chiến thắng;người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác nhận bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần - Bắc Giang
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần - Bắc Giang

0
56