Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-087345-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin bổ sung, điều chỉnh Giấy phép xây dựng tạm
Bản sao Giấy phép xây dựng
Bản thiết kế điều chỉnh, bổ sung công trình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Uỷ ban nhân dân cấp xã 500 đồng/m2 /thời gian được điều chỉnh tăng thêm (nếu sử dụng vỉa hè, lòng đường)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin bổ sung, điều chỉnh Giấy phép xây dựng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-087345-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32