Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-087371-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ và đề nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ chuyên môn trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận
Bước 3: UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện giải quyết tiếp
Bản tóm tắt lý lịch của người chưa thành niên nghiện ma túy
Các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã được áp dụng
Kết quả xét nghiệm dương tính chất ma túy có trong cơ thể
Bệnh án (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và đề nghị đưa người nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-087371-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28