Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-088055-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – TBXH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ , Ủy ban nhân dân Cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ Phòng Lao động thương binh xã hộxã nộp hồ sơ tại Phòng Phòng Lao động thương binh xã hội huyện
Bước 2: Cán bộ Phòng Phòng Lao động thương binh xã hộ kiểm tra hồ sơ, lập danh sách trình lãnh đạo phòng ký xác nhận.
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Phòng Lao động thương binh xã hộ và hướng dẫn chuyển hồ sơ lên Sở Lao động Thương binh xã hội giải quyết tiếp
Công văn đề nghị
Danh sách các đối tượng đề nghị hưởng Bảo hiểm Y tế (xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã)
Quyết định phục viên ( bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà Nước - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-088055-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20