Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-089519-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An xã nơi trẻ em bị bỏ rơi hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cuối cùng về việc trẻ bị bỏ rơi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã và nhận phiếu hẹn
Bước 2: Vào sổ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu hồ sơ
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Tờ khai đăng ký việc sinh
Biên bản xác định tình trạng trẻ bị bỏ rơi
Công văn của cơ quan nơi nuôi dưỡng trẻ (đối với tổ chức)
Bản cam kết về việc nuôi dưỡng trẻ (đối với gia đình)
Bản tường trình của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi
Công văn đề nghị phát tin đối với đài truyền hình tỉnh, đài truyền thanh xã
Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú của người mẹ
Giấy chứng minh nhân dân (hoăc giấy tờ hợp lệ thay thế) của người đăng ký khai sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-089519-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21