Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-089571-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: ghi rõ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở chính đóng tại địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhu cầu mở tài khoản VND, tài khoản LAK tại ngân hàng tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tại Lào nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Bước 2: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang xem xét, thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào; đồng thời việc sử dụng tài khoản trên phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan của Lào
Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào
Bản sao công chứng Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc Giấy phép đầu từ hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác
Văn bản có liên quan chứng minh nhu cầu mở tài khoản tại Lào(nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào19 - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-089571-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36