Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-089842-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính ghi rõ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có nhu cầu thay đổi thời hạn hoạt động nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do
Bước 3: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phải tiến hành thông báo nội dung thay đổi (nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động) cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi, thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây)
Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và thời hạn dự kiến xin thay đổi
Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền)
Nghị quyết Đại hội thành viên về việc thay đổi thời hạn hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-089842-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Quỹ tín dụng nhân dân
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22