Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-090376-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục quản trị, Văn phòng NHNN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 10 ngày; - Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày; - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng; - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính ghi rõ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ngân hàng Nhà nước dăng thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Trụ sở chính
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang thu hồ sơ của người dự tuyển
Bước 3: Ngân hàng Nhà nước thực hiện thi tuyển, xét tuyển theo quy định:
+ Tổ chức thi tuyển: Vòng sơ tuyển và vòng thi viết;
+ Tổ chức khám sức khỏe;
+ Thẩm tra lý lịch của thí sinh trúng tuyển.
Bước 4: Ngân hàng Nhà nuớc ra quyết định tuyển dụng và thông báo cho đối tượng
Đơn đăng ký dự tuyển
Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang học tập, công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ
Bảng điểm kết quả học tập
Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên
Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 và hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn: Đơn đăng ký dự tuyển viết tay
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại B, C - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-090376-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26