Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-091841-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép thay đổi hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu nộp văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Bước 2: Cán bộ thụ lý kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và ra văn bản quyết định .
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Bước 4: Chủ đầu tư thông báo cho các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu.
Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu.
Các văn bản làm căn cứ sửa đổi (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
39