Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-091841-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu, hoặc gửi hồ sơ cho phòng Thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923.
Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Bước 2: Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo phân công công việc, chuyên viên Phòng Thẩm định kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký công văn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời chủ đầu tư.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời gửi lại cho Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và đầu tư.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Bước 4: Chủ đầu tư thông báo cho các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu
Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu
Các văn bản làm căn cứ sửa đổi (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
sửa đổi hồ sơ mời thầu - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-091841-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
39