Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-091889-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, hoặc ngày hoàn tất việc đo vẽ hoặc hoàn tất việc kiểm tra đo vẽ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, đại diện tổ chức nộp hồ sơ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
+ Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30. + Chiều: Từ 13h30 đến 16h00. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thời gian giải quyết.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận cho chủ sở hữu và đóng dấu ‘’cấp lại lần thứ…’’ vào giấy chứng nhận cấp lại. Giấy chứng nhận cũ không còn giá trị pháp lý.
Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trước khi đề nghị cấp lại do bị mất giấy chứng nhận quyền Sở hữu công trình, tổ chức phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã tối thiểu 30 ngày (có xác nhận kèm theo).
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình
Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
Tải về
Mẫu giấy biên nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng nhận 50.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-091889-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17