Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107683-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp. Cán bộ “một cửa” kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67-Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại: 0240.3852.702
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Hành chính và bổ trợ tư pháp lập Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài và trình lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt
Bước 3: Lãnh đạo Sở Tư pháp ký Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Bước 4: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh công ty luật nước ngoài
Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. (Đối với việc thành lập chi nhánh)
- Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam. (Đối với việc thành lập công ty)
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Giấy tờ chứng minh về trụ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài 300.000 đồng/01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-107683-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21