Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107876-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều – Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3823.139; Fax: 0240.3823.139
Thời gian tiếp nhận:
- Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế đối ngoại
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, phòng Kinh tế đối ngoại kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào ý kiến của các cơ quan được hỏi báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư
Bước 5: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư
Bước 6: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 7: Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 8: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
a-1. Đối với dự án có quy mô dưới 300 tỷ đồng:
1- Một (01) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu)
2- Một (01) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu)
3- Một (01) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
4- Một (01) Báo cáo năng lưc tài chính của nhà đầu tư (Do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm; đối với dự án có sử dụng nguồn vốn nhà nước phải có văn bản đồng ý của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quyết định đồng ý đầu tư của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Tập đoàn kinh tế)
5- Một (01) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật
6- Một (01) Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
a-2. Đối với dự án có quy mô vốn trên 300 tỷ đồng:
1- Một (01) Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2- Một (01) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu)
3- Một (01) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
4- Một (01) Báo cáo năng lưc tài chính của nhà đầu tư (Do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm; đối với dự án có sử dụng nguồn vốn nhà nước phải có văn bản đồng ý của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quyết định đồng ý đầu tư của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Tập đoàn kinh tế)
5- Một (01) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật
6- Một (01) Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
7- Một (01) Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số bộ hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 1 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-107876-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30