Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107972-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp hoặc bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Trường hợp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, cán bộ bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện viết phiếu hẹn, chuyển phòng Tư pháp
Bước 3: Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký; chuyển bộ phận "một cửa "trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tờ khai (theo mẫu)
Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi
Bản sao Sổ hộ khẩu (chứng thực)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (chứng thực)
Giấy tờ khác có liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch 25.000d/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-107972-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
19