Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108033-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: từ 14h đến 16h00.
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h00.
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân nhận giấy hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định xem xét sự hợp lệ của hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ
Bước 3: Phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng quyết định danh sách những người được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại phụ lục số 8 của Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008); tổ chức in ấn, phát hành và ký Quyết định cấp chứng chỉ cho từng cá nhân (theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 5 ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 và Quyết định số 1408/QĐ-BXD, ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng); chứng chỉ, đóng dấu, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Cá nhân xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hện trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được đề nghị cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất
Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác
Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh
02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ
Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại chứng chỉ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000đ/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chúng chỉ bị rách nát hoặc bị mất) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108033-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24