Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108110-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.3823139 - Fax: 0240.3823139.
Thời gian tiếp nhận:
- Buổi sáng: theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế đối ngoại.
Bước 2: Phòng Kinh tế đối ngoại xử lý hồ sơ, xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ, tổng hợp ý kiến và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ trong đó có 1bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (Phụ lục I-13)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32