Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108201-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư, lập bảng thống kê theo mẫu số 08B-MSNS-BTC gửi về Sở Tài chính.
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3550.500/ Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Mẫu 04 Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 và Bảng thống kê theo mẫu 08B-MSNS-BTC có xác nhận của Phòng Tài chính - Kế hoạch theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007.
Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢNG THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108201-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30