Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108224-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Nông nghiệp & PTNT; cán bộ “một cửa” tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý.
- Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240 3854 693.
- Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn.
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ký chứng chỉ chất lượng lợn đực giống cho cơ sở
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở có đủ bò đực giống theo văn bản đề nghị; Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc đề nghị bắt buột phải tiêm phòng
Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng giống cho từng bò đực giống của cơ sở khia thác tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo bò (Theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp-Photo công chứng)
Phiếu kiểm tra năng suất cá thể, chứng chỉ chất lượng giống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Có lý lịch giống 3 đời, bảng kê số lượng bò đực giống
Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá
Bản tổng hợp, chi tiết kết quả bình tuyển giống (Hội đồng bình tuyển gồm: lãnh đạo cơ sở, cán bộ kỹ thuật cơ sở, công nhân chăn nuôi bò đực giống, kỹ thuật viên khai thác tinh nhân tạo, chuyên viên Phòng chăn nuôi - Sở NN&PTNT)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17