Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108928-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận; Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết theo quy định
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận chuyển về phòng Quản lý đất đai; Hoặc chỉnh lý trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển bộ phận một cửa để trả kết quả theo quy định
Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp hồ sơ biết lý do và trả lại hồ sơ theo quy định
Trường hợp đủ điều kiện phòng Quản lý đất đai dự thảo tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và dự thảo Quyết định cấp giấy do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đến, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 5: Sau khi nhận Quyết định và giấy chứng nhận của UBND tỉnh, phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển Quyết định và giấy chứng nhận đến bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức đến nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo quy định
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Đơn vị cho thuê lại đất (bản chính)
Đơn đăng ký biến động Mẫu số 03/ĐK-GCN
Đơn xin trả lại đất của đơn vị thuê lại đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của đơn vị thuê lại đất ( bản gốc)
Tờ trình của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh V/v thu hồi đất
Thanh lý Hợp đồng thuê lại đất (bản chính)
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký biến động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 20.000 Đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài , tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với đất nằm trong khu công nghiệp) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108928-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18