Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108944-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và chuyển lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp;
-Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
-Điện thoại: 0240 3854 574.
-Email: ccln_snnptnt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp giao hồ sơ cho cán bộ chuyên môn Phòng kỹ kiểm tra hồ sơ, tổng hợp trình Giám đốc Sở cấp Giấy phép mở cửa rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên;
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Quyết định phê duyệt mở cửa rừng của Cục Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT
Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên
Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép mở của rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng (là tổ chức) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108944-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24