Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108982-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đến Sở Lao động - TB&XH;
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240 - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Phòng Việc làm - An toàn lao động tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, trình Giám đốc Sở ký, cấp giấy phép
Bước 3: Doanh nghiệp, tổ chức nộp lệ phí và nhận giấy phép đã được gia hạn tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động
Bản sao hợp đồng học nghề ký giữa doanh nghiệp và người lao động Việt Nam để thay thế cho lao động là người nước ngoài
Bản sao hợp đồng lao động
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 8: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108982-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24