Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-109029-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT. Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra pháp chế.
- Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240 3854 396.
- Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chớnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng thanh tra pháp chế thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế trại nuôi gấu; báo cáo kết quả , trình Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm xem xét và ký giấy phép vận chuyển gấu (nếu vận chuyển gấu ra ngoài tỉnh thì cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt). Chuyển kiểm tra bộ phận “một cửa” để trả kết quả.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Chi cục Kiểm lâm - Sở NN & PTNT.
- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chớnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN
Đảm bảo về an toàn và sức khoẻ của gấu khi di chuyển
Đối với các cá thể gấu đó được lập hồ sơ gắn chíp điện tử, trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi
Nơi tiếp nhận gấu đó được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu hoặc là cơ sở cứu hộ
Đơn đề nghị vận chuyển gấu
Hồ sơ về nguồn gốc hợp phép của gấu hoặc hồ sơ về gấu đó đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến
Văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới (Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển Gấu - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-109029-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17